Základy ekonomie

Anotace předmětu

 • Anotace předmětu: PDF

Prezentace

 •   1. přednáška: PDF
 •   2. přednáška: PDF
 •   3. přednáška: PDF
 •   4. přednáška: PDF
 •   5. přednáška: PDF
 •   6. přednáška: PDF
 •   7. přednáška: PDF
 •   8. přednáška: PDF
 •   9. přednáška: PDF
 • 10. přednáška: PDF
 • 11. přednáška: PDF
 • 12. přednáška: PDF
 • Daň z příjmů: PDF
 • Finanční trhy: PDF

Aktualizace prezentací 2013/2014

 •   Podnikání PO: PDF

Aktualizace prezentací: červen 2016

 •   Ekonomické systémy: PDF
 •   Vývoj ekonomických teorií: PDF

Skripta – distanční verze

 • Základy ekonomie: PDF

Skripta – e-learningová verze

O oboru Aplikovaná chemie

Bakalářský studijní obor Aplikovaná chemie je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi. Více o bakalářském oboru aplikovaná chemie

O projektu

Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky. Realizace cíle je zabezpečena klíčovými aktivitami typu inovace stávajících a vytvoření nových předmětů z oblasti výuky cizího jazyka, předmětů zaměřených na znalost IT i vysokou odbornost absolventa. Důležitou klíčovou aktivitu představují nově sestavené výukové moduly, umožňující odbornou specializaci cílové skupině vysokoškolských studentů, zaměření do oblasti ekonomiky ve spojení s chemickou odborností resp. zaměření na materiálové technologie a nanotechnologie. Více o projektu