Základy chemických výpočtů – Prezentace

Hmotnostní zlomek: PDF
Látkové množství: PDF
Koncentrace: PDF
pH silných kyselin a zásad: PDF
pH slabých kyselin a zásad: PDF
Ředění roztoků: PDF
Výpočty z chemických rovnic: PDF