Základy chemických výpočtů – Příklady k procvičení

Hmotnostní zlomek (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF
Hmotnostní zlomek (příklady 6–10): PDF; řešení: PDF
Hmotnostní zlomek (příklady 11–15): PDF; řešení: PDF
Hmotnostní zlomek (příklady 16–21): PDF; řešení: PDF


Látkové množství (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF
Látkové množství (příklady 6–10): PDF; řešení: PDF
Látkové množství (příklady 11–15): PDF; řešení: PDF
Látkové množství (příklady 16–20): PDF; řešení: PDF

Látková koncentrace (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF

Ředění roztoků (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF

Výpočty z chemických rovnic (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF

Výpočty pH silných kyselin a zásad (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF

Výpočty pH slabých kyselin a zásad (příklady 1–5): PDF; řešení: PDF