Internet a zdroje – Prezentace a skripta

Síové vrstvy a protokoly: PDF
Nastavení klienta: PDF
Základy sítí: PDF
Elektronická pošta: PDF
RSS, Cloud: PDF
Bezpečnost na Internetu: PDF
Vyhledávací služby a zdroje na Internetu: PDF
Základní struktura WWW stránek: PDF

Skripta k předmětu Internet a zdroje: PDF